top of page

Development and validation of animal-based welfare indicators for evaluation of welfare in broilers (2014-2016)

Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer egnet til løpende oppfølging av velferd i slaktekyllingproduksjonen

Ola Nafstad, Animalia (PI)

Local researchers

Randi O. Moe (PI, NMBU)

Ane Nødtvedt (researcher)

Solveig Marie Stubsjøen (PI, Veterinary Institute) 

bottom of page