Animal Welfare Research Group Logo

Animal Welfare Research Group

Faculty of Veterinary Science, Norwegian University of Life Sciences

Development and validation of animal-based welfare indicators for evaluation of welfare in broilers (2014-2016)

Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer egnet til løpende oppfølging av velferd i slaktekyllingproduksjonen


Ola Nafstad, Animalia (PI)


Local researchers

Randi O. Moe (PI, NMBU)

Ane Nødtvedt (researcher)

Solveig Marie Stubsjøen (PI, Veterinary Institute)