Animal Welfare Research Group Logo

Animal Welfare Research Group

Faculty of Veterinary Science, Norwegian University of Life Sciences

Increased robustness and disease resistance by identification of new phenotypes and development of new breeding methods (2014-2017)

Økt robusthet og sykdomstoleranse hos gris gjennom identifisering av nye fenotyper og utvikling av avlsmetoder


Local researchers

Eli Grindflek, Norsvin (PI) 

Andrew M. Janczak (collaborator)