top of page

Increased robustness and disease resistance by identification of new phenotypes and development of new breeding methods (2014-2017)

Økt robusthet og sykdomstoleranse hos gris gjennom identifisering av nye fenotyper og utvikling av avlsmetoder

Local researchers

Eli Grindflek, Norsvin (PI)

Andrew M. Janczak (collaborator)

bottom of page